Günter Prätzel (Tenorhorn)

Andreas Geider (Tenorhorn)

Thomas Sattleger (Waldhorn)

Oliver Ebeling (Posaune)

Nils Borcherding (Bass)

Paul Sattleger (Bass)